Stowarzyszenie Artystyczne
HORIZON
ul. św. Tomasza 22
31-027 Kraków
tel. 12 444 75 95
fax 12 444 70 48
horizon@horizon.art.pl


Strona główna
O Stowarzyszeniu
Przegląd działalności
Horizon Ensemble
Kamerata Krakowska
Podstrony archiwalne
Nasza galeria zdjęć
Współpraca
BACEWICZ NOCĄ
MUZYKALIA ŁAŃCUCKIE
MARCELLO DI CAPUA
HORIZON EDITION

Strona główna


Stowarzyszenie propaguje twór­czość artystyczną ze szczególnym uwzględnieniem muzyki, a także edukację poprzez sztukę. Cele statutowe realizujemy poprzez organizowanie koncertów, przedstawień, wystaw, happeningów, prezentacji, wykładów, odczytów i innych imprez o charakterze artystycznym, rozrywkowym i edukacyjnym. Ponadto rozwijamy działalność wydawniczą, fonograficzną i poligra­ficzną.


 
© Horizon Art Society 2008-2016