Bacewicz nocą

Nocny maraton muzyczno-literacko-filmowy

(projekt zrealizowany 17 października 2009 r.)

 

Projekt plakatów: Ryszard Jachimczak

17 października 2009 r. Stowarzyszenie Artystyczne Horizon przedstawiło projekt artystyczny zatytułowany „Bacewicz nocą – w setną rocznicę urodzin wielkiej kompozytorki”. Projekt ten, mający charakter nocnego maratonu muzyczno-literacko-filmowego, obejmował wykonanie kilkunastu utworów Grażyny Bacewicz, wystawę rękopisów muzycznych i fotografii pamiątkowych, recytację nieznanych nowel artystki, pochodzących z tomiku „Znak szczególny, oraz emisję polskiego filmu doku­mentalno-biograficznego z 1999 r. pt. „Dla ludzi zawsze mam twarz pogodną… Grażyna Bacewicz” w reżyserii Dariusza Pawelca.

Impreza odbyła się w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie (kamienica „Pod Kruki” na Rynku Głównym 25).

W czasie sześciogodzinnego maratonu, który rozpoczął się o godz. 19.00, a zakończył kilkadziesiąt minut po północy, zabrzmiały pieśni, a także kompozycje solowe i kameralne Bace­wiczówny: Kwartet na czworo skrzypiec, Sonata fortepianowa, „Witraż” na skrzypce i fortepian, „Inkrustacje” na róg i zespół instrumentalny, Kwintet na instrumenty dęte, Kwintet fortepianowy, Sonata fortepianowa, Trio na obój, skrzypce i wiolonczelę – i inne.

Wystąpili: pianiści Mirosław Herbowski, Justyna Danczowska i Paweł Motyczyński, harfista Krzysztof Waloszczyk, skrzypkowie Paweł Radziński, Piotr Tarcholik, Paweł Wajrak, Bogusława Ziegelheim i Kinga Tomaszewska, altowiolistka Beata Płoska, wio­lonczeliści Agata Sanchez Martos i Franciszek Pall, kontrabasista Duszan Korczakowski, flecista Zbigniew Witkowski, oboiści Arkadiusz Krupa i Paweł Nyklewicz, klarnecista Janusz Antonik, fagocista Wojciech Turek, waltornista Mirosław Płoski, perkusista Artur Ciborowski oraz działające pod egidą Stowarzyszenia zespoły: Horizon Ensemble i Philharmonia Quintet. Pieśni Grażyny Bacewicz śpiewała Anna Krawczyk – sopran.

Gośćmi specjalnymi były Anna Polony, Małgorzata Gąsiorowska i Małgorzata Janicka-Słysz.

Maraton kulturalny zaszczyciła swą obecnością Pani Alina Biernacka, córka Grażyny Bacewicz.

Zobacz program maratonu oraz notki o wykonawcach

W ramach tego samego projektu, w dniach 19–23 października 2009 r. w kinie „Wrzos” (Kraków-Podgórze, ul. Zamoyskiego 50), odbyły się prelekcje dla młodzieży licealnej, połączone z wystawą na temat Grażyny Bacewicz (przygotowaną przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne SA) oraz emisją filmu dokumentalno-biograficznego o kompozytorce.

 

 

Organizatorem przedsięwzięcia było Stowarzyszenie Artystyczne Horizon. Projekt zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach prio­rytetowego programu „Wydarzenia artystyczne”; współpraca organizacyjna – Polskie Wydawnictwo Muzyczne SA; pomoc merytoryczna – Akademia Muzyczna w Krakowie.

Patronat medialny:

               

ECHA PRASOWE

W artykule podsumowującym rok 2009 w kulturze Krakowa recenzentka „Dziennika Polskiego” red. Agnieszka Malatyńska-Stankiewicz uznała maraton artystyczny Bace­wicz nocą za jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych w mieście w skali całego roku. Sześciogodzinna impreza muzyczno-literacko-filmowa z 17 października, poświę­cona w całości Grażynie Bacewicz, znalazła się na liście kulturalnych „topów” kra­kowskiej gazety, zyskując uznanie za „niezwykle ciekawe i różnorodne przedstawienie sylwetki kompozytorki”.

Czytaj więcej: 2009 rok w kulturze Krakowa. Punktacja siedmiu gniewnych ludzi, „Dziennik Polski” z 31.12.2009 r. (notka: Noc z Grażyną Bacewicz).

 

Fot. Jacek Wrzesiński

Noc z Grażyną Bacewicz. MUZYKA. Sześciogodzinny maraton odbył się w Międzynaro­dowym Centrum Kultury w Krakowie

Czternaście utworów kameralnych w interpretacji kilkudziesięciu muzyków z całej Polski, wiele fragmentów listów, film dokumentalny Dariusz Pawelca „Dla ludzi zawsze mam twarz pogodną…”, wystawa pełna zdjęć i rękopisów, a także fragmenty jej prozy czytane przez Annę Polony oraz wykład o kompozytorce „Dama liryczna i drapieżna”, autorstwa Małgorzaty Janickiej-Słysz – tak wyglądał sobotni sześciogodzinny maraton muzyczno-literacko-filmowy, poświęcony twórczości Grażyny Bacewicz.

Czegoś takiego w Krakowie jeszcze nie było! Maraton – który odbył się w Między­narodowym Centrum Kultury, a przygotowany został przez Stowarzyszenie Artystyczne Horizon przy współudziale Polskiego Wydawnictwa Muzycznego w 100-lecie urodzin i w 40-lecie kompozytorki – ściągnął tłumy. Gościem honorowym imprezy była córka kompozytorki, Alina Biernacka.

– Moja fascynacja kompozytorką sięga wielu lat; jeszcze czasów działalności kwartetu smyczkowego Amar Corde, z którym nagrałyśmy trzy płyty z dziewięcioma jej utworami – mówiła Beata Płoska, prezes Stowarzyszenia Artystycznego Horizon, autorka projektu „Bacewicz nocą”, altowiolistka. – Tym razem w ciekawej formie maratonu chciałam pokazać wiele twarzy Grażyny Bacewicz, która była nie tylko skrzypaczką i kompozytorką, ale także pianistką i literatką. Organizatorzy maratonu prowadzili publiczność przez różne wnętrza MCK. Najciekawszym okazało się nowo­czesne szklano-metalowe patio, w którym muzycy grali na środku sali, a publiczność ich otaczała. Utwory były przeplatane czytanymi przez Małgorzatę Janicką-Słysz fragmentami listów kompozytorki.

W patio doskonałe miejsce prezentacji znalazła także wystawa przygotowana przez PWM. – Grażyna Bacewicz bardzo ceniła prywatność, dyskrecję, uważała, że artysta przemawia swoją sztuką. Ta wystawa jest tym bardziej ciekawa, że pokazuje także wiele prywatnych zdjęć kompozytorki – mówiła Małgorzata Gąsiorowska, autorka wydanej przez PWM monografii poświęconej Grażynie Bacewicz.

Wieczór wypełniła przede wszystkim muzyka. Zabrzmiały m.in.: „Inkrustacje”, „Witraż”, kilka pieśni, a wśród nich zabawna – do żartobliwego tekstu kompozytorki – „Boli mnie głowa”, II Sonata fortepianowa, Kwartet na czworo skrzypiec, Trio na obój, skrzypce i wiolonczelę i Sonatina na obój i fortepian.

Wśród wielu wykonawców byli zarówno muzycy uznani, jak m.in. Piotr Tarcholik (skrzypce), Paweł Wajrak (skrzypce), Mirosław Herbowski (fortepian), Krzysztof Wa­loszczyk (harfa), Zbigniew Witkowski (flet), Mirosław Płoski (róg), jak i artyści młodzi, m.in.: Paweł Motyczyński (fortepian), Anna Krawczyk (sopran) czy Justyna Dan­czowska (fortepian).

I choć „Noc z Bacewicz” minęła, od dziś przez cały tydzień w krakowskim kinie „Wrzos” będą trwały minimaratony poświęcone kompozytorce, a przeznaczone dla młodzieży licealnej.

Agnieszka Malatyńska-Stankiewicz, „Dziennik Polski” z 19.10.2009 r.

 

Fot. Jacek Wrzesiński

(…) Grażyna Bacewicz, przede wszystkim kompozytorka, autorka około 200 utwo­rów: symfonii, koncertu fortepianowego, koncertów wiolonczelowych, skrzypcowych, kwartetów smyczkowych, baletów, opery radiowej „Przygoda Króla Artura” i kilkudzie­sięciu miniatur skrzypcowych i fortepianowych, jest kobietą o wielu artystycznych twarzach. Podczas gdy pamiętamy ją także jako koncertującą skrzypaczkę, niekoniecznie zdajemy sobie sprawę, że była też doskonałą pianistką i ciekawą pisarką.

I właśnie taką, wszechstronną Grażynę Bacewicz będzie można poznać dziś podczas zorganizowanego przez Stowarzyszenie Artystyczne Horizon nocnego maratonu muzyczno-literacko-filmowego. Od godz. 19 w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie Grażynę Bacewicz odnajdziemy w muzyce kameralnej, w wystawie przygotowanej przez PWM, prezentującej zdjęcia i rękopisy kompozytorki, we frag­mentach jej prozy czytanej przez Annę Polony, w filmie dokumentalnym „Dla ludzi zawsze mam twarz pogodną… Grażyna Bacewicz” w reżyserii Dariusza Pawelca oraz w wykładzie Małgorzaty Janickiej-Słysz. (…)

Agnieszka Malatyńska-Stankiewicz, „Dziennik Polski”, magazyn „Pejzaż Rodzinny” z 17–18.10.2009 r.

 

Fot. Jacek Wrzesiński

Maraton z Grażyną Bacewicz. Zaprasza Beata Płoska, autorka projektu (fragment wywiadu udzielonego Agnieszce Malatyńskiej-Stankiewicz, „Dziennik Polski”, magazyn „Magnes” z 15.10.2009 r.)

(A.M.S.:) – Skąd pomysł na maraton „Bacewicz nocą”?

(B.P.:) – Chciałam pokazać w ciekawej formie wiele twarzy Grażyny Bacewicz. Forma wielogodzinnego spotkania, a więc „maratonu” (…), wydała mi się niezwykle interesująca.

– Zaprasza Pani na maraton muzyczno-literacko-filmowy poświęcony kompo­zytorce…

– (…) Podczas wieczoru nie tylko zagramy utwory kameralne kompozytorki, takie jak np. I Kwintet fortepianowy, „Inkrustacje”, „Witraż”, pieśni czy sonaty: skrzypcową i fortepianową, ale także wyświetlimy film dokumentalny nakręcony 10 lat temu dla TVP2 przez Dariusza Pawelca. Pokażemy też wystawę rękopisów, listów i fotografii. Udało mi się (…) znaleźć bardzo stare wydanie zbioru nowel „Znak szczególny” autorstwa kompozytorki. Mało kto wie, że Grażyna Bacewicz, podobnie jak jej siostra Wanda, która jest poetką, też miała aspiracje literackie. (…)

 

Fot. Jacek Wrzesiński