Józef Elsner

Deux Polonaises à grand orchestre

Józef Elsner

Deux Polonaises à grand orchestre composées d’après l’ouverture de l’opéra Lodoïska de Kreutzer et la marche de l’opéra Les Deux Journées de Cherubini

Dwa polonezy na wielką orkiestrę na temat uwertury do opery Lodoïska Rodolphe’a Kreutzera i marsza z opery Woziwoda Luigiego Cherubiniego

Partytura, edycja źródłowo-krytyczna; wydał Mirosław Płoski

Tłumaczenie angielskie przedmowy: Maksymilian Kapelański

Music from the Łańcut Castle Library
Horizon Edition, Kraków 2014
ISMN 979-0-9020113-0-3

Publikacja dofinansowana przez Instytut Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

© Copyright 2014 by Stowarzyszenie Artystyczne Horizon, Kraków
© Copyright 2014 by Muzeum-Zamek w Łańcucie
© Copyright 2014 by Mirosław Płoski

Materiał orkiestrowy wydany oddzielnie

Zobacz fragment tekstu nutowego (pdf)

NAKŁAD WYCZERPANY

Dostępne wydanie 2020 – zob. POLIHYMNIA Lublin

Posłuchaj fragmentów utworów: Nr 1, Nr 2

MATERIAŁ ORKIESTROWY

Józef Elsner

Deux Polonaises à grand orchestre composées d’après l’ouverture de l’opéra Lodoïska de Kreutzer et la marche de l’opéra Les Deux Journées de Cherubini

Dwa polonezy na wielką orkiestrę na temat uwertury do opery Lodoïska Rodolphe’a Kreutzera i marsza z opery Woziwoda Luigiego Cherubiniego

Materiał orkiestrowy na podstawie edycji źródłowo-krytycznej, wydał Mirosław Płoski
Obsada: 2222-2200-timp-vl.princ.-archi

Music from the Łańcut Castle Library
Horizon Edition, Kraków 2015
ISMN 979-0-9020113-1-0

© Copyright 2015 by Stowarzyszenie Artystyczne Horizon, Kraków
© Copyright 2015 by Muzeum-Zamek w Łańcucie
© Copyright 2015 by Mirosław Płoski

NAKŁAD WYCZERPANY

Dostępne wydanie 2020 – zob. POLIHYMNIA Lublin