Koncerty charytatywne

Stowarzyszenie Artystyczne Horizon było organizatorem bądź partnerem organizacyjnym koncertów charytatywnych na rzecz rozwoju Kliniki Kardiochirurgii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie (koncerty drugi i trzeci). Przy okazji koncertów były zbierane fundusze na rzecz odnowy Kliniki Kardiochirurgii Dziecięcej, w ramach akcji charytatywnej prowadzonej pod hasłem „Dla małych serc”:

24 października 2009 r. o godz. 19.00 w auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy ul. Gołębiej 24 odbył się koncert kameralny zorganizowany przez Stowarzyszenie Artystyczne Horizon. Pomoc organizacyjna: Stowarzyszenie Miłośników Opery Krakowskiej Aria. W programie cykl koncertów skrzypcowych Antonia Vivaldiego, zatytułowany Cztery pory roku (Le quattro stagioni), pochodzący ze zbioru Il cimento dell’armonia e dell’invenzione z 1725 r. W partii solowej wystąpił skrzypek Piotr Gładki – polski artysta zamieszkały w Wiedniu, a towarzyszył mu Horizon Ensemble w składzie: Maciej Czepielowski i Bogusława Ziegelheim (skrzypce), Beata Płoska (altówka), Agata Sanchez Martos (wiolonczela), Michał Skiba (kontrabas), Ewa Jarguz (b.c.). Patronat honorowy nad koncertem objęli: Przewodniczący Parlamentu Europejskiego prof. dr hab. Jerzy Buzek, J.M. Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. Karol Musioł, Wojewoda Śląski Zygmunt Łukaszczyk oraz kierownik Kliniki Kardiochirurgii Dziecięcej Polsko-Amerykańskiego Instytutu Pediatrii w Krakowie – prof. dr hab. Janusz Skalski.

Na wcześniejszym koncercie charytatywnym połączonym z aukcją na rzecz rozwoju Kliniki Kardiochirurgii Dziecięcej 24 kwietnia 2009 r. o godz. 18.30 na nowej scenie Opery Krakowskiej przy ul. Lubicz 48 wystąpili pod egidą Stowarzyszenia: Piotr Gładki (skrzypce – Wiedeń), Beata Płoska (altówka) i Agata Sanchez Martos (wiolonczela). Program: Wariacje Goldbergowskie BWV 988 Johanna Sebastiana Bacha w opracowaniu Dymitra Sitkowieckiego na trio smyczkowe, a ponadto skomponowane specjalnie na tą okazję trio smyczkowe Musica da camera austriackiego twórcy Balduina Sulzera (prawykonanie). W drugiej części koncertu odbyła się Gala Mozartowska; solistom śpiewakom towarzyszył Horizon Ensemble pod kierownictwem Piotra Gładkiego.