Koncerty okolicznościowe i zamknięte

Przykłady partnerstwa Stowarzyszenia Artystycznego Horizon w zakresie organizowania oprawy artystycznej konferencji i innych prestiżowych imprez okolicznościowych i zamkniętych:

22 września 2010 r. o godz. 19.30, podczas Międzynarodowych Warsztatów dla Młodych Matematyków w Auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego, wystąpił Horizon Ensemble w składzie: Zbigniew Witkowski – flet, Paweł Wajrak i Paweł Stawarski – skrzypce, Beata Płoska – altówka, Franciszek Pall – wiolonczela. Program: Johann Gottlieb Naumann, Peter Hänzel, Wolfgang Amadus Mozart i Albert Roussel.

8 czerwca 2009 r., w odpowiedzi na zaproszenie Austriackiego Konsulatu Generalnego w Krakowie, Horizon Ensemble w składzie: Paweł Wajrak i Bogusława Ziegelheim (skrzypce), Beata Płoska (altówka), Franciszek Pall (wiolonczela) zagrał w Pałacu Arcybiskupów Krakowskich w Sali Okna Papieskiego (ul. Franciszkańska 3) podczas uroczystości odznaczenia kard. Stanisława Dziwisza Wielkim Złotym Krzyżem Honorowym na Wstędze za Zasługi na Rzecz Republiki Austrii.

23 września 2008 r., w odpowiedzi na zaproszenie Firmy Servier Polska oraz Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, Philharmonia Quintet zagrał na uroczystym koncercie w sali koncertowej Filharmonii Krakowskiej na zakończenie konferencji naukowej „Advance”.

5 i 13 września 2008 r., na zaproszenie Kancelarii Prezydenta Miasta Krakowa, Philharmonia Quintet dwukrotnie wystąpił w Sali Dietla krakowskiego Magistratu podczas uroczystości z okazji 30. rocznicy wpisania historycznego centrum Krakowa i Kopalni Soli w Wieliczce na pierwszą Listą Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO oraz 325. rocznicy Victorii Wiedeńskiej.

7 maja 2008 r., na zaproszenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Philharmonia Quintet zagrał w Sali Lustrzanej Hotelu Grand w Krakowie podczas uroczystości wieńczącej X Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego.

18 stycznia 2008 r., w odpowiedzi na zaproszenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz Kancelarii Prezydenta m. Krakowa, Philharmonia Quintet zagrał w foyer Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie podczas uroczystości wręczenia prof. Piotrowi Śliwińskiemu nagrody za wybitne osiągniecia w dziedzinie eseistyki oraz krytyki literackiej i artystycznej im. K. Wyki.

19 października i 29 listopada 2007 r. Philharmonia Quintet dwukrotnie wystąpił w Sali Fontany Pałacu Krzysztofory w Krakowie na koncertach uświetniających I Międzynarodową Konferencją „Medical Biology and Human Health” oraz konferencją „Quality in Public Health”.